Các hoạt động xây dựng nhóm giữa năm được tổ chức

Mới đây, công ty thương mại Yiwu Sandro đã tổ chức hội nghị giữa năm 2020 để phân tích toàn diện sự tăng trưởng hiệu quả hoạt động trong nửa đầu năm 2020, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm công việc của nửa cuối năm 2020. Hội nghị được tiếp nối bằng các hoạt động xây dựng đội ngũ sôi nổi. Tất cả công nhân tham dự cuộc họp bắt đầu Nghe kỹ báo cáo cuộc họp, thực hiện đúng tinh thần của cuộc họp. Tất cả đều có kế hoạch rõ ràng cho mục tiêu năm 2021 và hoàn toàn tin tưởng vào việc hoàn thành mục tiêu năm 2021.


Thời gian đăng bài: 19/08-2020